Velkommen til Kristen Videnskabs Kirke i Danmark

Der afholdes gudstjeneste hver søndag kl 10 i Kirken / Læseværelset - Stor Kongensgade 23.

Vi overholder myndighedernes gældende opfordringer til afstand.

Vel mødt

Min sjæl, lov Herren, som tilgiver alle dine misgerninger og læger alle dine sygdomme.

Salmernes bog

Tiden for tænkere er inde. Uvidenhed om Gud er ikke længere et skridt hen imod tro. Videnskab og Helse med Nøgle til
Skriften (af Mary Baker Eddy)

Se, jeg har stillet dig foran en åben dør.

Johannes' Åbenbaring.​

Dette er den autoriserede oversættelse til dansk af artiklen med titlen ”Contagion” [Smitte], som findes på side 228-229 i Miscellaneous Writings [Diverse Publikationer]1883–1896 af Mary Baker Eddy, opdageren af Kristen Videnskab.

Smitte​ (Contagion)


Alt hvad mennesket ser, føler eller på nogen måde får kendskab til, opfanges gennem sindet, idet opfattelse, fornemmelse og bevidsthed tilhører sindet og ikke materien. Når vi lader os rive med af den populære strøm af dødelige tanker uden at stille spørgsmålstegn ved pålideligheden af dens konklusioner, gør vi, hvad andre gør, tror hvad andre tror, og siger hvad andre siger. Den fælles tilslutning er smitsom og gør én mere modtagelig for smitte. Folk tror på infektioner og smitsomme sygdomme, og at enhver kan få dem gennem bestemte prædisponerende eller fremkaldende årsager. Denne mentale tilstand gør én modtagelig for hvilken som helst sygdom, når de omstændigheder optræder, som man tror, skaber den. Hvis man med den samme overbevisning troede, at sundhed var smitsom, når man kom i kontakt med sunde mennesker, ville man blive smittet af deres tilstand lige så sikkert og med bedre virkning, end man bliver af de syge. Hvis folk kun ville tro, at det gode er mere smitsomt end det onde, fordi Gud er allestedsnærværende, hvor meget sikrere ville lægens succes og præstens omvendelse af syndere så blive. Og hvis bare prædikerne ville tilskynde til troen på Gud i denne retning og tro på Sindets almagt udover alle andre indflydelser, der kan styre kroppens modtagelighed, så ville teologien lære mennesket, som David gjorde det: ”Fordi du har gjort Herren, som er min tilflugt, og som er den Højeste, til din bolig, skal intet ondt ramme dig, ingen plage skal komme din bolig nær” (oversat fra King James Bibelen). Menneskets tro på smitsomme sygdomme ville blive væsentligt formindsket, og i samme forhold ville troen på Guds magt til at helbrede og redde menneskeslægten vokse, indtil menneskeheden ville blive sundere, helligere, gladere og leve længere. En rolig, kristen sindstilstand er en bedre forebyggelse mod smitte end medicin eller nogen som helst anden helsebringende metode. Og den ”fuldkomne Kærlighed,” som ”driver frygten ud,” er et sikkert forsvar.

Praying about world issues
Here you can access inspirational podcasts, talks, articles, and music, as well as balanced journalism—all free of charge. New items are added regularly, so please come back often.
Læs mere.....
Næste onsdagsmøde d. 4 november kl. 17:00
Onsdagsmødet finder sted d. 4 november kl. 17:00 på vores adresse Stor Kongensgade 23 - vel mødt
Læs mere.....
UK Summit 2020 - a Christian Science Summit for All
Save the date! Friday October 23rd - Sunday October 25th.
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk