Kirken i København

Vores kirke (First Church of Christ, Scientist, København) er en af de verdensomspændende grene af Moderkirken, The First Church of Christ, Scientist in Boston, USA, der af Mary Baker Eddy blev grundlagt med det formål at genindføre den oprindelige Kristendom og dens tabte helbredelseselement. Mere herom på Christian Science, TFCCS​​ og Spirituality.

Alle er velkomne til onsdagsmøder og gudstjenester og på vores læseværelse
St. Kongensgade 23, tæt ved Kongens Nytorv.

GUDSTJENESTE HVER SØNDAG KL. 10:00

Vi synger salmer, beder sammen og lytter til læsning fra Bibelen og fra Kristen Videnskabs lærebog Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy. Der er ikke noget præsteskab, men gudstjenesterne og møderne ledes af dertil valgte menige medlemmer. Søndagsgudstjenesternes tekstprædikener er offentliggjort i Kristen Videnskabs Kvartalshæfte, så de kan studeres i ugens løb.

EMNER

Gud; Sakramente; Liv; Sandhed; Kærlighed; Ånd; Sjæl; Sind; Kristus Jesus; Mennesket; Substans; Materie; Virkelighed; Uvirkelighed; Er synd, sygdom og død virkelige?; Forsoningslæren; Prøvetid efter døden; Evig straf; Adam og det faldne menneske; Dødelige og udødelige; Sjæl og legeme; Fordømmelse af fortids og nutids åndemaning, alias mesmerisme og hypnotisme; Gud, den eneste årsag og Skaber; Gud, menneskets bevarer; Er universet, mennesket indbefattet, udviklet ved atomkraft?; Kristen Videnskab​

SØNDAGSSKOLE KL. 10:00

Her lærer børn og unge op til 20 år om deres forhold til Gud, og hvordan en forståelse af dette forhold (som det kommer til udtryk i Bibelen) vejleder og hjælper dem i deres hverdag.

ONSDAGSMØDE   FØRSTE  ONSDAG I MÅNEDEN KL. 17.00  -

Foruden oplæsning fra bøgerne er der lejlighed for deltagerne til at delagtiggøre hinanden om de erfaringer, de har gjort ved at anvende Kristen Videnskabs åndelige love til løsning af hverdagens problemer og udfordringer, herunder også helbredelse af sygdom. 

​​

LÆSEVÆRELSET

Adressen er: St. Kongensgade 23, tæt ved Kongens Nytorv.

I MARTS holder vi åbent på tirsdage fra 13-17.. Her kan du læse, låne, købe Bibelen, Videnskab og Helse med Nøgle til Skriften af Mary Baker Eddy samt anden relevant litteratur og forskellige tidsskrifter. Bibliotekaren kan hjælpe dig med at finde hvad du søger.

Køb af litteratur muligt efter gudstjeneste og onsdagsmøde.


Tlf.: 3313 0891 | E-mail: cs.rr@mail.dk | Alle er velkommen!

Læseværelset igen åbent
Læseværelset er igen åbent tirsdage og torsdage fra kl 13 til 17, Man kan maile cs.rr@mail.dk og skrive dertil, og der vil blive tjekket post mindst én gang om ugen. Kirkens telefon # er +45 33 13 08 91
Læs mere.....
Næste gudstjeneste er søndag d. 1 august kl 10:00 i kirken
Grundet bortrejse vil gudsjenenesten IKKE blive sendt via Zoom - dette genoptages først 8 august.
Læs mere.....
Næste onsdagsmøde er d. 4 AUGUST - kun på ZOOM
kl 17:00 -
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk