​Uddrag fra teksten til 25. juli

Hør, visdommen råber, forstandigheden løfter sin røst... Lyt, for jeg siger det rette...ja, sandhed forkynder min mund.

Lykkelige de, der holder sig til mine veje.                                                                         Ordsprogenes Bog 8:1, 6, 7, 32

  Ubundne af læresætninger og hævdvundne systemer banker Sandheden på menneskehedens port. Tilfredhed med det forbigangne og materialismens kolde formvæsen er ved at svinde bort. Uvidenhed om Gud er ikke længere et skridt hen imod tro.

   Substansen, Livet, intelligensen, Sandheden og Kærligheden, som udgør Guddommen, genspejles af Hans skabelse, og når vi gør de legemlige sansers falske vidnesbyrd Videnskabens kendsgerninger underordnet, vil vi se denne sande lignelse og genspejling overalt.

                     Videnskab og Helse s. VII, 516

   Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: "Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie."

                    Johannes-Evangeliet 8:31, 32

   Sandhed er Guds lægemiddel mod vildfarelse af enhver art, og Sandhed tilintetgør kun, hvad der er usandt. Det er derfor en kendsgerning, at Kristus, i dag ligesom i går, uddriver det onde og helbreder syge.             Videnskad og Helse s. 142
​​

Læseværelset igen åbent
Læseværelset er igen åbent tirsdage og torsdage fra kl 13 til 17, Man kan maile cs.rr@mail.dk og skrive dertil, og der vil blive tjekket post mindst én gang om ugen. Kirkens telefon # er +45 33 13 08 91
Læs mere.....
Næste gudstjeneste er søndag d. 1 august kl 10:00 i kirken
Grundet bortrejse vil gudsjenenesten IKKE blive sendt via Zoom - dette genoptages først 8 august.
Læs mere.....
Næste onsdagsmøde er d. 4 AUGUST - kun på ZOOM
kl 17:00 -
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk