Smagsprøver fra teksten til 28.7.     Bl.a. fortæller den om hvordan barnet Samuel hører budskab fra Gud og hvordan Paulus følger Mesteren.


   ...giv vor Gud ære! Han er klippen, hvis gerning er fuldkommen, alle hans veje er rette, en trofast Gud uden svig, retfærdig og retskaffen.

                5. Mosebog 32:3, 4

   Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.

              Hebræerbrevet 4:12

   Send dit lys og din sandhed, de skal lede mig, bringe mig til dit hellige bjerg og til din bolig.            Salmernes Bog 43:3

   Så opsluges på dette bjerg sløret, det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag;       Esajas' Bog 54:13; 25:7

   Jesus gik omkring i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket.                Matthæus-Evangeliet 4:23

  " I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie."

                          Johannes-Evangeliet 8:32


   Gud danner alt efter Sin egen lignelse. Liv genspejles i tilværelse, Sandhed i sanddruhed, Gud i godhed, og de skænker deres egen fred og vedvaren.

   Strålende af barmhjertighed og retfærdighed lyser Sandhedens sværd viden om og angiver den uendelige afstand mellem det materielle og det åndelige - det uvirkelige og det virkelige.

   Ubundet af læresætninger og hævdvundne systemer banker Sandheden på menneskehedens port. Tilfredshed med det forbigangne og materialismens kolde formvæsen er ved at svinde bort. Uvidenhed om Gud er ikke længere et skridt hen imod tro.

   Den legemlige sans, eller vildfarelsen, kan synes at skjule Sandhed, sundhed, harmoni og Videnskab, ligesom tågen tilslører solen eller bjerget, men Videnskaben, Sandhedens solskin, vil jage skyggerne bort og åbenbare de himmelske tinder.

   Jesus er navnet på det menneske, der mere end alle andere mennesker har fremstillet Kristus, Guds sande idé. som helbreder syge og syndige og tilintetgør dødens magt.

   Kristen Videnskab er Sandhedens lov, der helbreder syge på grundlag af det ene og eneste Sind eller Gud.

                     Videnskab og Helse s. 516, 538, VII, 299, 473, 482

Næste onsdagsmøde er (ekstraordinært) d.14 august 2024 på ZOOM kl 19:30 (samt i kirken)
Skriv en mail til kristenvidenskabskirkesamfund@gmail.com for at opnå ZOOM link til - Vel mødt
Læs mere.....
GENSE Årsmødet d.3 juni / 2024 ANNUAL MEETING OF THE MOTHER CHURCH
Joy in the living church
Læs mere.....
Hvorledes beder Kristen Videnskab for Israel-Hamas krigen...
How I’m praying about the Israel-Hamas war . . .
Læs mere.....

​Christian Science | St. Kongensgade 23, st. | 1264 Copenhagen K | Tel.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk