​Uddrag fra teksten til 9. maj

Smag og se, at Herren er god; lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.                             Salmernes Bog 34:8

Jesus gik omkring i hele Galilæa, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket,               Matthæus-Evangeliet 4:23

I guddommelig Videnskab er mennesket Guds sande billede. Den guddommelige nature blev bedst udtrykt i Kristus Jesus, som lod den sande genspejling af Gud skinne på de dødelige og løftede deres liv højere, end deres fattige tankeforbilleder tillod - tanker, der fremstillede mennesket som faldent, sygt, syndigt og døende. Den Kristuslignende forståelse af videnskabelig væren og guddommelig helbreden omfatter et fuldkommentPrincip og idé - fuldkommen Gud og fuldkomment menneske - som grundlag for tanke og demonstration.                                                              Videnskab og Helse s. 259

Lidt af indholdet i tekstprædiken i denne uge. Du er velkommen til at høre med, når hele teksten live-streames på søndag! Der er gode ideer til dem af os, der bekymrer sig om mad, smitte og sikkerhed.

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk