Fra tekst​​en til den 19. januar

Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er Herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting; og af ét menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo - for at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os.

  For i ham lever vi, ånder vi og er vi.

        Apostlenes Gerninger 17:24-28

Gud er guddommeligt Liv, og Liv er lige så lidt begrænset til de former, der genspejler det, som substansen er i sin skygge...Liv er Sind, Skaberen genspejlet i Sine skabelser. Hvis Gud var i det, Han skabte, ville Han ikke være genspejlet, men absorberet, og tilværelsens Videnskab ville for stedse gå tabt gennem en dødelig opfattelse, som falskeligt vidner om en begyndelse og en ende.

   Når tilværelsen er forstået, vil man erkende, at Liv hverken er materielt eller endeligt, men uendeligt - Gud, det altomfattende gode, og den forestilling, at liv, eller sind, nogen sinde har været i en endelig form, eller det gode i det onde, vil blive tilintetgjort.

                    Videnskab og Helse, s. 331, 76

Hør teksten i sin helhed i kirken på søndag! Den rummer Jesu håndtering af beskyldninger for ægteskabsbrud, og bringer os i selskab med Moses, en af Bibelens fremtrædende skikkelser.


Gudstjeneste
søndag kl. 10:00 og d. 1 og d.3 onsdag i måneden kl. 19:30
Læs mere.....
Moderkirken
Se Moderkirkens fornyede hjemmeside.
Læs mere.....
Onsdagsmødet
Onsdagsmødet finder sted kl. 19.30 første og tredje onsdag i måneden. Kirke og læseværelse er lukket i juli.
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk