Fra tekst​​en til den 5. juli

   Er det ikke mig, der fylder både himmel og jord? siger Herren.

Jeg heler dine sår, læger dig efter de slag, du fik, siger Herren.

          Jeremias' Bog 23:24; 30:17  

 Jesus trak sig tilbage til søen sammen med sine disciple, og en stor mængde mennesker fra Galilæa fulgte med. Også fra Judæa, fra Jerusalem, fra Idumæa, fra den anden side af Jordan og fra landet omkring Tyrus og Sidon kom der en stor mængde mennesker, som havde hørt om alt det, han gjorde...Han helbredte nemlig mange, så alle de, der var syge, kastede sig over ham for at røre ved ham. Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte: "Du er Guds søn!"

                       Markus-Evangeliet 3:7, 8, 10, 11

  Gudsprincippet er allestedsnærværende og almægtigt. Gud er overalt, og intet andet end Han er nærværende eller har magt. Kristus er den ideale Sandhed, som kommer for at helbrede sygdom og synd ved Kristen Videnskab og tilskriver Gud al magt. Jesus er navnet på det menneske, der mere end alle andre mennesker har fremstillet Kristus, Guds sande idé, som helbreder syge og syndige og tilintetgør dødens magt.

  Miraklet indfører ikke nogen uorden, men åbenbarer den oprindelige orden og stadfæster Videnskaben om Guds uforanderlige lov.

                         Videnskab og Helse, s. 473, 135

Søndagens tekst starter med Paulus i Athen, viser kongerne David og Nebukadnesar i færd med at lære ydmyghed. Og den slutter med ordene: Det er kun et tidsspørgsmål, da "de skal alle kende Mig (Gud) fra den mindste til den største".

Du er velkommen til at høre hele teksten: ring lidt i ti til 70714021 og derefter taste pin 268 198 380 #.


Næste Onsdagsmøde d. 5 august kl. 17:00
Onsdagsmødet finder i august sted d. 5 august kl. 17:00 på vores adresse Stor Kongensgade 23 - vel mødt
Læs mere.....
Moderkirken
Se Moderkirkens fornyede hjemmeside.
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk