Uddrag fra teksten til 10.12. Hør den i sin helhed i kirkeneller på Zoom! Den indeholder beretning om overvindelse af forskellige ulykkestilfælde (Ap.G. 20 og 27), og af mangel på mad (2. Kongebog 4).

…vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din Gud er med dig overalt, hvor du går.      Josvabogen 1:9

​   Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.

Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér.

Han vil give sine engle befaling om at beskytte dig på alle dine veje.

   Stol på Herren, og gør det gode, så kan du bo trygt i landet.

                Salmernes Bog 121:8; 139:7-10; 91:11; 37:3  

   Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.  Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.

​                           Ordsprogenes Bog 3;5, 6

   For dem, der støtter sig til det opretholdende uendelige, er dagen i dag rig på velsignelser.

   Det skabende Princip – Liv, Sandhed og Kærlighed – er Gud. Universet genspejler Gud. Der findes kun én Skaber og én skabelse. Denne skabelse består i udfoldelsen af åndelige ideer og deres identiteter, som omsluttes af det uendelige Sind og for evigt genspejles.

   Ånd giver alle ting, hvad de behøver af føde og klæder, efterhånden som de kommer til syne i den åndelige skabelses orden, og giver således kærligt udtryk for Gud som Fader og Moder.

Lad hverken frygt eller tvivl overskygge din klare opfattelse af og rolig tillid til, at erkendelsen af harmonisk liv – hvad Liv i al evighed er – kan tilintetgøre enhver smertefuld opfattelse af eller tro på det, som Liv ikke er. Det guddommelige Sind, som har skabt mennesket, opretholder Sit eget billede og Sin egen lignelse.

​                    Videnskab og Helse s. VII, 502, 507, 495, 151

Hvorledes beder Kristen Videnskab for Israel-Hamas krigen...
How I’m praying about the Israel-Hamas war . . .
Læs mere.....
Næste onsdagsmøde er d.6 december 2023 på ZOOM kl 19:30 (samt i kirken)
Skriv en mail til kristenvidenskabskirkesamfund@gmail.com for at opnå ZOOM link til - Vel mødt
Læs mere.....

​Christian Science | St. Kongensgade 23, st. | 1264 Copenhagen K | Tel.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk