Uddrag fra teksten til 12. februar 

                                      

​Herren er min hyrde... Kast din byrde på Herren, så vil han sørge for dig.

                        Salmernes Bog 23:1; 55:23

For i ham lever vi, ånder vi og er vi...     Apostlenes Gerninger 17:28

Se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag.      Esajas' Bog 42:1

   Jesus...gik op på bjerget...Og store folkeskarer kom hen til ham med lamme, vanføre, blinde, stumme og mange andre. De lagde dem for hans fødder, og han helbredte dem, så skaren undrede sig, da de så, at stumme talte, vanføre blev raske, lamme gik, og blinde kunne se. Og de priste Israels Gud.       Matthæus-Evangelietg 15: 29-31

       

   Substansen, Livet, intelligensen, Sandheden og Kærligheden, som udgør Guddommen, genspejles af Hans skabelse, og når vi gør de legemlige sansers falske vidnesbyrd Videnskabens kendsgerninger underordnet, vil vi se denne sande lighed og genspejling overalt.   

   En anskueliggørelse af Sjælens kendsgerninger på Jesu måde opløser de materielle sansers mørke syner i harmoni og udødelighed.

   Mesteren, som vidste, at Sjæl og dens attributter altid udtrykkes i mennesket, helbredte syge, gav blinde synet, døve hørelsen, lamme deres fødders brug og bragte således det guddommelige Sinds virken på menneskelige sind og legemer for dagen og gav en bedre forståelse af Sjæl og frelse.

                Videnskab og Helse s. 516, 428, 210

Hør teksten i sin helhed i kirken eller på Zoom. Bl.a. fortællingen om Jakob fra gl. Testamente kaster mange lysglimt af sig på vores tid.

​  
​​

Næste onsdagsmøde er d.1 marts 2023 på ZOOM kl 19:30 (samt i kirken)
Skriv en mail til kristenvidenskabskirkesamfund@gmail.com for at opnå ZOOM link til - Vel mødt
Læs mere.....
Gense Christian Science ONLINE FOREDRAG / WEBINAR (ENGELSK) fra15 oktober
Online Webinar / Lecture på engelsk med Giulia Nesi Tetreau (CSB) fandt sted 15 oktober men kan opleves online lidt endnu - KLIK HER
Læs mere.....

​Christian Science | St. Kongensgade 23, st. | 1264 Copenhagen K | Tel.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk