Fra tekst​​en til den 16. februar

..til dig sætter vi vort håb, Herre, vi længes efter dit navn og ry. Min sjæl længes efter dig om natten, ja, min ånd søger dig. Når dine bud hersker på jorden, lærer verdens beboere retfærdighed.

Herre, du skænker os fred.

   For din skaber tager dig til hustru, Hærskarers Herre er hans navn; han kaldes hele jordens Gud.

For bjergene kan rokkes, og højene vakle, men min troskab mod dig rokkes ikke, siger Herren, der viser dig barmhjertighed.

                  Esajas' Bog 26:8, 9, 12; 54:5, 10

​Når vi klart erkender, at der er ét Sind, udfoldes den guddommelige lov om at elske vor næste som os selv, hvorimod en tro på mange herskende sind hindrer menneskets normale dragning mod det ene og eneste Sind, den eneste Gud, og leder den menneskelige tanke ind i modsatte kanaler, hvor selviskhed hersker.

   Lykke er åndelig, udsprunget af Sandhed og Kærlighed. Den er uselvisk; derfor kan den ikke eksistere alene, men kræver, at hele menneskeslægten får del deri.

                    Videnskab og Helse, s. 205, 57

Hør teksten i sin helhed i kirken på søndag!

Den fortæller bl.a. om det første under, som Jesus udførte i offentligheden.


Onsdagsmødet
Onsdagsmødet finder fremover sted kl. 17 den første onsdag i måneden. Næste gang er 5 Februar -
Læs mere.....
Gudstjeneste
Hver søndag kl. 10:00 og d. 1 onsdag i måneden kl. 17
Læs mere.....
Moderkirken
Se Moderkirkens fornyede hjemmeside.
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk