Fra tekst​​en til den 9. august

 Jesus vendte i Åndens kraft tilbage til Galilæa, og rygtet om ham spredtes i hele egnen. Han underviste i deres synagoger og blev berømmet af alle.

         Lukas-Evangeliet 4:14, 15

  Da blev en besat, der var blind og stum, ført hen til ham, og han helbredte den stumme, så han både kunne tale og se. Alle folkeskarerne blev ude af sig selv og spurgte: "Mon han er Davidssønnen?"

  Da farisæerne hørte det, sagde de: "Det kan kun være ved dæmonernes fyrste, Beelzebul, at han uddriver dæmonerne." Men da Jesus kendte deresd tanker, sagde han til dem: "Ethvert rige i splid med sig selv lægges øde, og en by eller et hus i splid med sig selv kan ikke bestå. Og hvis Satan uddriver Satan, er han kommet i splid med sig selv; hvordan kan hans rige så bestå?... 

  Men hvis det er ved Guds ånd, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Eller hvordan kan nogen trænge ind i sen stærkes hus og røve hans eejendele uden først at have bundet den stærke? Først da kan han plyndre hans hus."

                   Mattæus-Evangeliet 12:22-29

 

  Kristus Jesus forkastede den vildfarelse, der ville pålægge straf for overtrædelse af fysiske sundhedslove; han ophævede materiens formodede love, der strider imod Åndens harmonier, mangler guddommelige autoritet og kun bliver sanktioneret ved menneskelige samtykke.

  Vor Mester spurgte: "Hvordan kan nogen gå ind i den stærkes hus og røve hans ejendele, uden at han først binder den stærke?" Med andre ord: Hvordan kan jeg helbrede legemet uden at begynde med det såkaldte dødelige sind, som direkte behersker legemet? Når en sygdom først er tilintetgjort i dette såkaldte sind, er frygten for sygdommen forsvundet, og sygdommen er derfor fuldstændig helbredt. Det dødeloge sind er "den stærke", der må undertvinges, inden dets indflydelse på helse og moral kan fjernes. Er denne vildfarelse overvundet, kan vi berøve "den stærke" hans ejendele - nemlig synd og sygdom.

                      Videnskab og Helse, s. 381, 399

Du er velkommen til at høre hele ugens tekst i kirken på søndag. Den indeholder bl.a. beretningen om hvordan Jesus rejser synagogeforstanderens datter til live.


UK Summit 2020 - a Christian Science Summit for All
Save the date! Friday October 23rd - Sunday October 25th.
Læs mere.....
Næste onsdagsmøde d. 2 september kl. 17:00
Onsdagsmødet finder sted d. 2 september kl. 17:00 på vores adresse Stor Kongensgade 23 - vel mødt
Læs mere.....
Moderkirken
Se Moderkirkens fornyede hjemmeside.
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk