Fra tekst​​en til den 27. september

...landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund.

  Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke.

  ... jeg, kun jeg, er Herren, der er ingen anden frelser end mig. 

             Esajas' Bog 11:9; 43:2, 11

   Den åndelige magts overlegenhed over den fysiske er Bibelens centrale kendsgerning.

   Hellig inspiration har skabt sindstilstande, der har formået at ophæve flammernes virkning, som det skete i den bibelske beretning om de tre hebraiske fanger, der var blevet kastet i den gloende ovn i Babylon, hvorimod en modsat mental tilstand kunne fremkalde selvantændelse.

   Rejs dig i Åndens styrke for at modstå alt, hvad der er uligt det gode! Gud har sat mennesket i stand dertil, og intet kan ophæve den evne og magt, som guddommeligt er skænket mennesket.

 ​                       Videnskab og Helse, s. 131, 161, 393

Du er velkommen til at høre hele ugens tekst i kirken på søndag. Den sammenligner helbredelse, som Jesus udvirkede, med at vågne op fra en drøm til virkelighed.

Beskyttelse fra brand og oversvømmelse idag? Hør en dame fortælle på  https://www.csmonitor.com/Daily/2020/20200922/God-s-promise-of-care-through-fire-and-flood?src=shared&cmpid=ema:ddp:emshare


Næste onsdagsmøde d. 7 oktober kl. 17:00
Onsdagsmødet finder sted d. 7 oktober kl. 17:00 på vores adresse Stor Kongensgade 23 - vel mødt
Læs mere.....
UK Summit 2020 - a Christian Science Summit for All
Save the date! Friday October 23rd - Sunday October 25th.
Læs mere.....
Moderkirken
Se Moderkirkens fornyede hjemmeside.
Læs mere.....

​Kristen Videnskab | St. Kongensgade 23, st. | 1264 København K | Tlf.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk