Smagsprøver fra teksten til 21.4. Hør den i sin helhed i kirkeneller på Zoom! Der blæser nye vinde om forsonings-læren, når Jesus sidestiller befrielse for synd med helbredelse for sygdom.

”Hvis en af jer har hundrede får og mister ét af dem, lader han så ikke de 99 blive i ødemarken og går ud efter det, han har mistet, indtil han finder det?”        Lukas-Evangeliet 15:4

…da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting.      Markus_Evangeliet 6:34

Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste.

                          Paulus’ 2. Brev til Korintherne 5:17, 18

Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham.

                            Johannes’ 1. Brev 4:9

   Forsoningen er en anskueliggørelse af menneskets enhed med Gud, hvorved mennesket genspejler guddommelig Sandhed, Liv og Kærlighed.

   Jesus bidrog til at forlige mennesket med Gud ved at give mennesket et sandere begreb om Kærlighed, det guddommelige Princip i Jesu lære, og dette sandere begreb om Kærlighed forløser mennesket fra materiens, syndens og dødens lov ved Åndens lov – den guddommelige Kærligheds lov.

​   Da det virkelige menneske gennem Videnskaben er knyttet til sin Skaber, behøver de dødelige blot at vende sig bort fra synden og tabe det dødelige selv af syne for at finde Kristus, det virkelige menneske og dets slægtskab med Gud, og erkende det guddommelige sønneforhold.

   Den eneste fremgangsmåde er at gøre sig til modstander af alt, hvad der er i strid med helse, hellighed og harmoni hos mennesket, Guds billede.

​                           Videnskab og Helse s. 18, 19, 316, 392

Næste onsdagsmøde er d.1 maj 2024 på ZOOM kl 19:30 (samt i kirken)
Skriv en mail til kristenvidenskabskirkesamfund@gmail.com for at opnå ZOOM link til - Vel mødt
Læs mere.....
Hvorledes beder Kristen Videnskab for Israel-Hamas krigen...
How I’m praying about the Israel-Hamas war . . .
Læs mere.....

​Christian Science | St. Kongensgade 23, st. | 1264 Copenhagen K | Tel.: +45 33 13 08 91 | cs.rr@mail.dk